All in real estate

Więcej

Zespół

Marcin Świdnicki

Marcin Świdnicki

Radca prawny

Więcej
Piotr Grzonek

Piotr Grzonek

Adwokat

Więcej
Hanna Żarska

Hanna Żarska

Radca prawny

Więcej
Marta Bzowska-Warsza

Marta Bzowska-Warsza

Adwokat

Więcej
Anna Kopytowska

Anna Kopytowska

Adwokat

Więcej
Bartosz Olszewski

Bartosz Olszewski

Radca prawny

Więcej
Łukasz Sęk

Łukasz Sęk

Radca prawny

Więcej
Paweł Wądołowski

Paweł Wądołowski

Radca prawny

Więcej
Anna Zalewska

Anna Zalewska

Radca prawny

Więcej
Katarzyna Łataś-Szymańska

Katarzyna Łataś-Szymańska

Adwokat

Więcej
Maja Sikorska

Maja Sikorska

Radca prawny

Więcej
Karolina Mizeracka

Karolina Mizeracka

Radca prawny

Więcej
Tomasz Szymański

Tomasz Szymański

Radca prawny

Więcej
Gabriela Gawrońska

Gabriela Gawrońska

Księgowa

Więcej
Karina Kot-Zarębska

Karina Kot-Zarębska

Asystentka

Więcej
Patrycja Kula

Patrycja Kula

Asystentka

Więcej

Prawo

Transakcje

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę w zakresie obrotu nieruchomościami i wpieramy ich na każdym etapie transakcji, a do prowadzonych przez nas projektów podchodzimy z ogromnym zaangażowaniem, odpowiednim doświadczeniem i solidną wiedzą. Prowadzimy działalność w transakcjach typu asset i share deal. Każdą transakcję dokładnie analizujemy już we wstępnej jej fazie, by jak najlepiej opracować dalszy plan działania, podjąć właściwe decyzje i ...

Świadczymy usługi w zakresie m.in.: badania stanu prawnego nieruchomości, zarówno dla kupujących jak i sprzedających, a także na potrzeby finansowania szeroko pojętych inwestycji nieruchomościowych; nabycia nieruchomości; doradzamy przy zagospodarowaniu, zabudowie i komercjalizacji.

Czytaj więcej

Planowanie
Przestrzenne

Wspieramy naszych Klientów w zagadnieniach związanych z planowaniem przestrzennym zarówno w odniesieniu do prawa miejscowego jak i decyzji administracyjnych. Aktywnie uczestniczymy w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy. W tym zakresie potrafimy nie tylko sprawnie współpracować z innymi doradcami, ale koordynować ich pracę, odciążając w tym zakresie klientów.

Doradzamy przy: zgłaszaniu uwag do projektów planów miejscowych; zaskarżaniu miejscowych planów miejscowych oraz studium zagospodarowania; uzyskiwaniu, zmianie i przenoszeniu warunków zabudowy.

Czytaj więcej

Najmy i bieżące zarządzanie nieruchomościami

Nasi Klienci mogą liczyć na nasze pełne wsparcie na każdym etapie i w każdym aspekcie zarządzania projektami nieruchomościowymi. Doradzamy w przygotowaniu projektów i negocjowaniu warunków umów najmu, dzierżawy, użyczenia, służebności i użytkowania, zabezpieczeń na nieruchomościach, a także umów dotyczących: infrastruktury, zarządzania nieruchomościami czy hotelowych zarządzania i franczyzowych, a także pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także zawieranych pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości dotyczących i zarządzania i użytkowania, w tym quoad usum.

Doradzamy w sprawach dotyczących m. in.: umów najmu, dzierżawy, użyczenia; umów dotyczących praw rzeczowych (służebności i użytkowanie); zabezpieczeń na nieruchomościach; umów dotyczących infrastruktury (w tym z podmiotami publicznymi); umów dotyczących zarządzania nieruchomościami; umów franczyzowych/umów zarządzania dotyczących nieruchomości hotelowych; umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; umów współwłaścicieli nieruchomości dotyczących ich zarządzania i…

Czytaj więcej

Postępowania
Administracyjne

Od lat świadczymy kompleksowe usługi we wszelkich postępowaniach administracyjnych dotyczących procesu inwestycyjnego na nieruchomościach, w tym również zmieniających zagospodarowanie przestrzenne. Zawsze w oparciu o przeznaczenie nieruchomości wspieramy Klientów w uzyskiwaniu wszystkich decyzji niezbędnych w procesie budowalnym, celem najlepszego zagospodarowania nieruchomości. Jakość naszej pracy spotyka się z uznaniem nie tylko klientów, ale również organów, a z pozwoleniem na budowę potrafimy zrobić wszystko – uzyskać, uwalić, zmienić, czy przenieść. 😉

Świadczymy usługi w zakresie: prowadzenia postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym; reprezentacji w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej; ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste; sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych; uzyskiwania decyzji w procesie budowlanym.

Czytaj więcej

Roboty budowlane i środowisko

Doskonale czujemy się także na placu budowy, a nasze wieloletnie doświadczenie znajduje zastosowanie nie tylko w postępowaniach administracyjnych, ale też w umowach budowlanych. Regulując we właściwy sposób relacje pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację procesu budowlanego jesteśmy w stanie zapewnić jego sprawny przebieg oraz zapobiec długotrwałym i wyczerpującym sporom. Mamy doświadczenie w negocjowaniu i zawieraniu umów z wykonawcami, w tym z generalnym wykonawcą, z projektantami (architektami), o zastępstwo inwestycyjne i zarządzaniu projektem, o nadzór inwestorski, z zarządcami dróg, z gestorami mediów i innego rodzaju infrastruktury.

umowy z wykonawcami, w tym z generalnym wykonawcą; umowy z projektantami (architektami); umowy o zastępstwo inwestycyjne i zarządzania projektem; umowy o nadzór inwestorski; umowy z zarządcami dróg; umowy z gestorami mediów.

Czytaj więcej

Spory i arbitraż

Staramy się znaleźć drogę do polubownego rozwiązywania konfliktów, jednak zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe. Gdy już pomimo starań dochodzi jednak do sporu, nasi Klienci również mogą na nas liczyć. Wspieramy naszych Klientów w zakresie prowadzenia postępowań spornych w ramach arbitrażu oraz na drodze sądowej.

przygotowujemy strategię procesową i w oparciu o nią podejmujemy dalsze czynności; przyjmujemy perspektywę Klienta na każdym etapie sporu i działamy zawsze kierując się oceną kosztów i czasu trwania postępowania; badamy możliwość polubownego rozwiązania sporu; starannie dobieramy środki procesowe na każdym etapie postępowania.

Czytaj więcej

Prawo spółek i prawo handlowe

Organizacja prawna i faktyczna każdej działalności jest dla nas informacją o tym, jak przedsiębiorca chce układać relacje z otoczeniem. Jej wybór a potem zmiana nie zależy tylko od aktualnej sytuacji, a od dalekich planów biznesowych i od sposobu, w jaki prowadzący ją patrzy w przyszłość. Staramy się wspierać Klientów na każdym etapie prowadzenia działalności tak, by sposób organizacji odpowiadał etapowi ...

przygotowywanie dokumentów korporacyjnych; zmiany kapitałów własnych – podwyższenie, obniżenie, umorzenia udziałów, dopłaty; umowy wspólników; likwidacja; przekształcenia spółek.

Czytaj więcej

Ochrona własności intelektualnej

Wspieramy Klientów, których działalność związana z nieruchomościami rynku wymaga rozumienia ochrony wartości, która w nowoczesnej gospodarce coraz częściej wiąże się z ochroną praw autorskich. Przygotowujemy i negocjujemy zwłaszcza umowy przenoszących majątkowe prawa autorskie do projektów architektonicznych.

umowy o prace projektowe; umowy zbycia (nabycia) praw autorskich; umowy licencyjne (w tym hotelowe).

Czytaj więcej

Rynek

Biurowce

Pracujemy dla największych graczy na rynku biurowców, dla amerykańskich deweloperów oraz międzynarodowych (niemieckich, amerykańskich czy azjatyckich) funduszy inwestycyjnych zarządzających nieruchomościami komercyjnymi. Doradzaliśmy też wielu innym polskim i zagranicznym podmiotom w procesie komercjalizacji różnego rodzaju budynków. Przygotowujemy, negocjujemy i, co najważniejsze, doprowadzamy do zawarcia umów komercyjnego najmu występując zarówno w imieniu ...
Więcej

Magazyny
i logistyka

Jesteśmy świadomi, że sektor nieruchomości magazynowych i logistycznych stanowi jeden z filarów dzisiejszej gospodarki, której kluczowymi elementami są rosnący ciągle w siłę handel internetowy, większe zapotrzebowanie na powierzchnie przemysłowe oraz łączący to wszystko transport. Dlatego na tym obszarze jesteśmy szczególnie aktywni, a deweloperzy, właściciele i zarządzający nieruchomościami logistycznymi stanowią znaczą ...
Więcej

Nieruchomości
handlowe

Od początku istnienia kancelarii wspieraliśmy firmy działające na rynku powierzchni komercyjnej. Przez wielu Klientów z tej branży jesteśmy określani mianem „kancelarii od spraw trudnych”. Wspieraliśmy Klienta przy rozbudowie jednego z największych centrów handlowych w Polsce co wymagało rozwiązania szeregu kwestii prawnych, w szczególności w zakresie postępowań administracyjnych, jak również w ...
Więcej

Nieruchomości
mieszkaniowe

Doradztwo na każdym etapie: Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne dla deweloperów mieszkaniowych na każdym etapie inwestycji. Pomagamy naszym klientom w nabyciu gruntu, wypracowaniu najbardziej optymalnej struktury JV, przygotowaniu dokumentacji, w tym prospektów, wzorów umów rezerwacyjnych i deweloperskich, reprezentujemy ich przed organami administracji publicznej oraz udzielamy porad prawnych (i nie tylko) w zakresie całego procesu budowy i sprzedaży zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych (PRS) oraz przy rozwiązywaniu wszelkich problemów, które mogą się pojawić w toku procesu budowlanego lub sprzedaży.

Więcej

Hotele

Inwestycje hotelowe, to jedne z naszych ulubionych transakcji, ponieważ wymagają szczególnej znajomości biznesu hotelowego oraz dokładnej analizy wielu czynników mających późniejszy wpływ na korzyści finansowe z tychże inwestycji. Jest to trudny proces, którego zakończenie tym bardziej nas satysfakcjonuje. Niestety po etapie bardzo dynamicznego rozwoju Polski jako destynacji zarówno turystycznej jak ...
Więcej

Infrastruktura

Pracujemy również przy projektach infrastrukturalnych, stanowiących zarówno cześć bardziej złożonych projektów deweloperskich (w szczególności magazynowych), ale także jako samodzielnych inwestycji.

Więcej

Aktualności

Race Around Poland – Sukces Ani na 900 km!

Z dumą pragniemy poinformować o sukcesie naszej koleżanki z zespołu Anny Kopytowskiej, która wzięła udział w Race Around Poland w kategorii Solo Unsupported i wykręciła 🚴‍♀️ 1 miejsce wśród kobiet oraz 3 miejsce w klasyfikacji ogólnej na dystansie 1/4 RAP. Tegoroczne Mistrzostwa Świata WUCA w Ultrakolarstwie były wyjątkowe, gdyż pierwszy raz w historii pojawiła się kategoria solo bez wsparcia, czyli ta najtrudniejsza, w której uczestnik pokonuje trasę samodzielnie. Może korzystać ze stacjonarnej zorganizowanej lub przypadkowej pomocy osób z zewnątrz, ale…

Zachęcamy do odwiedzenia naszego wpisu na linkedin’ie, który znajdziecie pod tym linkiem.
 
 

A więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie tutaj. 😊

Czytaj więcej

Nowa ustawa o ograniczeniu cen energii i bonie energetycznym

📢 Nowa ustawa o czasowym ograniczeniu cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego oraz o bonie energetycznym podpisana. W dniu 7 czerwca 2024 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 roku o czasowym ograniczeniu cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego oraz o bonie energetycznym. 📄 ⚡ 🔍 Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców: 🔹 Rozszerzenie mechanizmu ceny maksymalnej: Mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną będzie obowiązywać również w drugiej połowie 2024 roku. 🔹 Zmiany w definicji…

📌 Znowelizowana ustawa budzi pewne wątpliwości co do klarowności zobowiązań w kontekście zmiany statusu odbiorcy uprawnionego. Niezależnie od interpretacji przepisów, rekomendujemy, aby w przypadku utraty ...
Czytaj więcej

Astrum Business Park z nowym najemcą

Z radością informujemy, że nasz klient Astrum Business Park, zarządzany przez WOOD Real Estate, zyskał nowego najemcę – spółkę Sandler Training Polska. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego sukcesu i składamy serdeczne gratulacje każdej ze Stron tej transakcji. Dziękujemy naszej wspaniałej koleżance Annie Kopytowskiej za wsparcie Klienta podczas całego procesu.

Publikacje na ten temat znajdziecie na LinkedIn na profilu WOOD Real Estate tutaj oraz profilu p. Moniki Sieradzan (Leasing Director w WOOD Real Estate) pod tym linkiem.

 

 

Czytaj więcej

Umowy hybrydowe w projektach hotelowych. Nowa era współpracy.

W obliczu wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj cała branża hotelowa umowy hybrydowe otwierają nową erę współpracy, która pozwala na tworzenie elastycznych i efektywnych rozwiązań. Umowy hybrydowe oferują wiele korzyści, ale ich skomplikowana natura wymaga ostrożności i profesjonalnego podejścia. Inwestorzy i operatorzy hotelowi muszą dokładnie przeanalizować każdy aspekt, aby osiągnąć sukces w projektach. Jakie są najbardziej typowe przykłady umów hybrydowych? Jakie korzyści oferują dla każdej ze stron? Oraz jakie stawiają wyzwania?

Na te pytania odpowie nam ekspert w umowach i projektach hotelowych Piotr Grzonek w artykule dla PropertyNews.pl, który znajdziecie pod tym linkiem. 😊

 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego wpisu na linkedin’ie, który znajdziecie pod linkiem.

 

Czytaj więcej

Allenort Capital z pozwoleniem na budowę kompleksu hotelowo-mieszkaniowego w centrum Gdyni!

Spółka celowa firmy Allenort Capital uzyskała pozwolenie na budowę w centrum Gdyni przy Skwerze Kościuszki naprzeciwko mariny kompleksu hotelowo-mieszkaniowego, składającego się z dwóch połączonych budynków. Doradzaliśmy inwestorowi – Allenort Capital, przy negocjowaniu i podpisaniu całego pakietu umów z grupą Accor związanych z budową i zarządzaniem hotelem Mövenpick w Gdyni. Szczególne podziękowania należą się Monice Bocian i Jackowi Stasikowskiemu z Accor, za cierpliwość i wyrozumiałość oraz za bardzo konstruktywne i sprawne negocjacje, a Grupie Allenort za zaufanie. Dziękujemy również Piotr Grzonek…

Zapraszamy do odwiedzenia naszego wpisu na linkedin’ie, który znajdziecie pod linkiem.

 

Zachęcamy również do przeczytania wpisu na linkedin’ie na profilu Hotelarz, który znajdziecie pod tym linkiem oraz artykułu na ich stronie internetowej, który znajduje się pod linkiem.

Czytaj więcej

Savills IM z dwiema nowymi umowami najmu w centrum magazynowym Park Szczecin Trzebusz.

Park Szczecin Trzebusz zyskał nowego Najemcę, spółkę Autodoc Logistics, która zajmie 26,532 mkw powierzchni magazynowej przez okres dwóch lat. Autodoc Logistics jest firmą dystrybuującą części i akcesoria samochodowe. Jest również częścią grupy Autodoc, która działa prężnie na 27 rynkach europejskich. Natomiast spółka Hegen Europe postanowiła przedłużyć dotychczasową umowę najmu na kolejne trzy lata dobierając sobie dodatkową powierzchnie magazynową o wielkości 3.242 mkw, czyli stanie się najemcą łącznie niemal 13.000 mkw. Hegen Europe jest producentem i dystrybutorem sprzętu sportowego oraz akcesoriów…

Więcej na temat tej transakcji możecie przeczytać pod tym linkiem, jak również tutaj oraz tutaj.

 

 

Posty na ten temat pojawiły się także na naszym LinkedIn oraz LinkedIn Investmap, Warehouserentinfo, Property Forum Events & News, EuropaProperty.

Czytaj więcej

Kolejny sukces naszego klienta!

Z przyjemnością informujemy, że nasz klient Astrum Business Park zarządzany przez WOOD Real Estate uzgodnił z Lionbridge Poland przedłużenie umowy najmu na około 7000 mkw. powierzchni. Chcielibyśmy pogratulować Najemcy, a także naszym koleżankom Annie Kopytowskiej i Katarzynie Łataś-Szymańskiej, które uczestniczyły w negocjacjach między Stronami i wykazały się dużą wiedzą i profesjonalizmem w tej sprawie!

Zapraszamy do odwiedzenia naszego wpisu na linkedin’ie, który znajdziecie pod linkiem.

 

Zachęcamy również do przeczytania wpisu na linkedin’ie na profilu WOOD Real Estate, który znajdziecie pod tym linkiem.

 

Czytaj więcej

Kolejny sukces osiągnięty dzięki wsparciu DPPA!

Jedna z wielu spraw sądowych, które prowadzimy w ramach DPPA Legal dla naszych klientów będących właścicielami m. in. centrów handlowych dotyczących ustalenia przez sąd nowej wysokości należności czynszowych na skutek nadzwyczajnej zmiany stosunków (na podstawie tzw. klauzuli rebus sic stantibus) związanej z pandemią Covid-19 zakończyła się wczoraj prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, którym sąd ten podtrzymał wyrok pierwszej instancji oddalający w całości roszczenia najemcy. Do sukcesu naszego Klienta przyczynili się: Marcin Świdnicki, Marta Bzowska – Warsza, Katarzyna Łataś-Szymańska, dr…

Zachęcamy do odwiedzenia naszego wpisu na linkedin’ie, który znajdziecie pod tym linkiem.

Czytaj więcej

Awanse w Zespole DPPA!

Z wielką przyjemnością informujemy o awansach czterech osób z naszego zespołu DPPA! Wielkie gratulacje należą się: Hanna Żarska – Counseldr Maja Sikorska – Key AssociateKatarzyna Łataś-Szymańska – Key AssociateKarolina Mizeracka – Associate Dziewczyny, życzymy Wam dalszych sukcesów, nie tylko zawodowych!

Jeżeli chcecie przyłączyć się do gratulacji naszym koleżankom z zespołu, serdecznie zapraszamy do wpisu na linkedin’ie, który znajdziecie pod linkiem.

Czytaj więcej

Po raz kolejny jesteśmy częścią czegoś WIELKIEGO!

Zespół DPPA Legal Grzonek Świdnicki sp. k. miał okazję uczestniczyć w największej od 2020 roku transakcji najmu we Wrocławiu! Służyliśmy wsparciem naszemu klientowi Skanska w przygotowaniu i podpisaniu umowy, na podstawie której 20.300 mkw. nowoczesnej i komfortowej powierzchni biurowej, czyli cała część biurowa II fazy kompleksu #CentrumPołudnie została wynajęta przez BNY Mellon. Dziękujemy naszemu klientowi Skanska za zaufanie oraz Marcin Świdnicki i Hanna Żarska za szczególne zaangażowanie w ten projekt! Gratulujemy każdej ze stron tej transakcji i życzymy dalszych, tak…

Zapraszamy do odwiedzenia naszego wpisu na linkedin’ie, który znajdziecie pod linkiem.

 

Zachęcamy również do przeczytania artykułu zamieszczonego na stronie internetowej SKANSKA, który znajdziecie pod tym linkiem.

Czytaj więcej