Miniatura

Hotele

Inwestycje hotelowe, to jedne z naszych ulubionych transakcji, ponieważ wymagają szczególnej znajomości biznesu hotelowego oraz dokładnej analizy wielu czynników mających późniejszy wpływ na korzyści finansowe z tychże inwestycji. Jest to trudny proces, którego zakończenie tym bardziej nas satysfakcjonuje. Niestety po etapie bardzo dynamicznego rozwoju Polski jako destynacji zarówno turystycznej jak i biznesowej, na rynku hotelowym obserwujemy spowolnienie. Mimo zatoru nie dajemy za wygraną i wspieramy naszych klientów w lepszych i gorszych czasach. Dowodem tego jest przede wszystkim zaufanie jakim darzą nas nasi Klienci i fakt, że współpracują z nami nieprzerwanie od wielu lat.

Wszystko tak naprawdę zaczęło się już w 2011 roku, kiedy to wspieraliśmy jednego z największych polskich deweloperów przy realizacji projektu budowy siedmiu hoteli działających pod markami znanej sieci hotelowej. Przygotowaliśmy i prowadziliśmy negocjacje całego pakietu umów regulujących relacje związane z funkcjonowaniem hotelu: umowę ramową, franczyzową oraz umowę dzierżawy. Od tego czasu współtworzyliśmy w tym zakresie dziesiątki podobnych projektów – nie tyko w Polsce, ale również poza jej granicami. Przygotowywaliśmy liczne opinie prawne poprzedzone dokładnymi analizami dotyczące wielu kwestii związanych z funkcjonowaniem hoteli. Mieliśmy także okazję doradzać jednej z największych sieci hotelowych negocjując i doprowadzając do podpisania umowy dzierżawy oraz umowy na zarządzanie obiektami hotelowymi. Wielu Klientów reprezentowaliśmy także w sprawach związanych z funkcjonowaniem sieci hotelowych, zwłaszcza w sprawach regulowania praw i obowiązków operatorów hotelowych. Udało nam się także zapobiec wielu sporom na etapie sądowym i doprowadzić do ugody, a w przypadkach, gdy nie było to możliwe także skutecznie prowadzić spory i je wygrywać.