Miniatura

Planowanie
Przestrzenne

Wspieramy naszych Klientów w zagadnieniach związanych z planowaniem przestrzennym zarówno w odniesieniu do prawa miejscowego jak i decyzji administracyjnych. Aktywnie uczestniczymy w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy. W tym zakresie potrafimy nie tylko sprawnie współpracować z innymi doradcami, ale koordynować ich pracę, odciążając w tym zakresie klientów.

Doradzamy przy:

  • zgłaszaniu uwag do projektów planów miejscowych;
  • zaskarżaniu miejscowych planów miejscowych oraz studium zagospodarowania;
  • uzyskiwaniu, zmianie i przenoszeniu warunków zabudowy.