Miniatura

Magazyny i logistyka

Jesteśmy świadomi, że sektor nieruchomości magazynowych i logistycznych stanowi jeden z filarów dzisiejszej gospodarki, której kluczowymi elementami są rosnący ciągle w siłę handel internetowy, większe zapotrzebowanie na powierzchnie przemysłowe oraz łączący to wszystko transport. Dlatego na tym obszarze jesteśmy szczególnie aktywni, a deweloperzy, właściciele i zarządzający nieruchomościami logistycznymi stanowią znaczą cześć grona naszych klientów. Szczególnie towarzyszymy im na każdym etapie inwestycji – od nabycia pola od „rolnika”, przez uzyskanie pozwoleń, budowę dróg (w tym i ronda) dla gminy, wszystkich przyłączy, aż po wybudowanie i w końcu wynajęcie budynku. Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów w każdej sprawie związanej z bieżącym zarządzaniem ich nieruchomościami.

  • przygotowanie i negocjowanie umów z najemcami oraz aneksów do tych umów;
  • przygotowanie i negocjowanie umów z generalnymi wykonawcami w zakresie zarówno rozbudowy istniejących budynków jak i prac wykończeniowych;
  • ustanowienie służebności;
  • porozumienia z samorządem dot. udziału inwestora w budowie infrastruktury;
  • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności;
  • przygotowanie i negocjowanie umów DMA;
  • przygotowanie i negocjowanie najmów w formule BTS i BTO.