Miniatura

Infrastruktura

Pracujemy również przy projektach infrastrukturalnych, stanowiących zarówno cześć bardziej złożonych projektów deweloperskich (w szczególności magazynowych), ale także jako samodzielnych inwestycji.

  • przygotowanie wzorów umów z podwykonawcami oraz projektantami;
  • analiza kwestii prawnych związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnej w ramach zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie relacji z zamawiającym oraz podwykonawcami;
  • realizacja inwestycji drogowej przy udziale jednostek samorządu terytorialnego.