Miniatura

Ochrona własności intelektualnej

Wspieramy Klientów, których działalność związana z nieruchomościami rynku wymaga rozumienia ochrony wartości, która w nowoczesnej gospodarce coraz częściej wiąże się z ochroną praw autorskich. Przygotowujemy i negocjujemy zwłaszcza umowy przenoszących majątkowe prawa autorskie do projektów architektonicznych.

  • umowy o prace projektowe;
  • umowy zbycia (nabycia) praw autorskich;
  • umowy licencyjne (w tym hotelowe).