Miniatura

Postępowania
Administracyjne

Od lat świadczymy kompleksowe usługi we wszelkich postępowaniach administracyjnych dotyczących procesu inwestycyjnego na nieruchomościach, w tym również zmieniających zagospodarowanie przestrzenne. Zawsze w oparciu o przeznaczenie nieruchomości wspieramy Klientów w uzyskiwaniu wszystkich decyzji niezbędnych w procesie budowalnym, celem najlepszego zagospodarowania nieruchomości. Jakość naszej pracy spotyka się z uznaniem nie tylko klientów, ale również organów, a z pozwoleniem na budowę potrafimy zrobić wszystko – uzyskać, uwalić, zmienić, czy przenieść. 😉

Świadczymy usługi w zakresie:

  • prowadzenia postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej;
  • ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste;
  • sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych;
  • uzyskiwania decyzji w procesie budowlanym.