Miniatura

Roboty budowlane i środowisko

Doskonale czujemy się także na placu budowy, a nasze wieloletnie doświadczenie znajduje zastosowanie nie tylko w postępowaniach administracyjnych, ale też w umowach budowlanych. Regulując we właściwy sposób relacje pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację procesu budowlanego jesteśmy w stanie zapewnić jego sprawny przebieg oraz zapobiec długotrwałym i wyczerpującym sporom. Mamy doświadczenie w negocjowaniu i zawieraniu umów z wykonawcami, w tym z generalnym wykonawcą, z projektantami (architektami), o zastępstwo inwestycyjne i zarządzaniu projektem, o nadzór inwestorski, z zarządcami dróg, z gestorami mediów i innego rodzaju infrastruktury.

  • umowy z wykonawcami, w tym z generalnym wykonawcą;
  • umowy z projektantami (architektami);
  • umowy o zastępstwo inwestycyjne i zarządzania projektem;
  • umowy o nadzór inwestorski;
  • umowy z zarządcami dróg;
  • umowy z gestorami mediów.