Miniatura

Spory i arbitraż

Staramy się znaleźć drogę do polubownego rozwiązywania konfliktów, jednak zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe. Gdy już pomimo starań dochodzi jednak do sporu, nasi Klienci również mogą na nas liczyć. Wspieramy naszych Klientów w zakresie prowadzenia postępowań spornych w ramach arbitrażu oraz na drodze sądowej.

  • przygotowujemy strategię procesową i w oparciu o nią podejmujemy dalsze czynności;
  • przyjmujemy perspektywę Klienta na każdym etapie sporu i działamy zawsze kierując się oceną kosztów i czasu trwania postępowania;
  • badamy możliwość polubownego rozwiązania sporu;
  • starannie dobieramy środki procesowe na każdym etapie postępowania.