Miniatura

Nieruchomości
handlowe

Od początku istnienia kancelarii wspieraliśmy firmy działające na rynku powierzchni komercyjnej. Przez wielu Klientów z tej branży jesteśmy określani mianem „kancelarii od spraw trudnych”.
Wspieraliśmy Klienta przy rozbudowie jednego z największych centrów handlowych w Polsce co wymagało rozwiązania szeregu kwestii prawnych, w szczególności w zakresie postępowań administracyjnych, jak również w zakresie przygotowania i negocjowania umowy z generalnym wykonawcą.
Reprezentowaliśmy także angielskiego właściciela sieci centrów handlowych w sporze z ważnym najemcą, a także wspieraliśmy go w zakresie rozbudowy jednego z centrów handlowych z portfela m.in. poprzez udział w procedurze dotyczącej przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla tego samego Klienta prowadziliśmy także prawną obsługę zarządzania pięcioma centrami handlowymi poprzez umowy najmu oraz spory z najemcami.

Do grona naszych Klientów z satysfakcją zaliczamy także niemiecki fundusz nieruchomości. Jego projekt retailowy, zrealizowany w ramach współpracy z nami, wymagał zapełnienia przestrzeni handlowej najemcami po znacznym zwiększeniu powierzchni jednego z centrów handlowych.

Na naszym koncie oprócz tego znajdują się także liczne przykłady doradzania klientom w związku z nabyciem jak też zbyciem nieruchomości handlowych. Przy okazji tego typu transakcji przeprowadzamy również badanie prawne i dogłębną analizę czynników mogących mieć wpływ na późniejsze korzyści finansowe i współpracę z najemcami.

Możemy pochwalić się także zakończonym na korzyść naszego klienta postępowaniem sądowo-administracyjnym, w którym udało się podważyć a następnie doprowadzić do zmniejszenia wymiaru opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Mamy na koncie również szereg wygranych procesów, w których reprezentowaliśmy wynajmujących przeciwko roszczeniom najemców w okresie pandemii.