Projekty infrastrukturalne

  • doradztwo na rzecz rumuńskiego inwestora infrastrukturalnego  w zakresie:
    • przygotowania wzorów umów z podwykonawcami oraz projektantami;
    • kwestii prawnych związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnej w ramach zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie relacji z zamawiającym oraz podwykonawcami; 
  • doradztwo w zakresie realizacji inwestycji drogowej przy udziale jednostek samorządu terytorialnego;