Nieruchomości logistyczne

 • doradztwo na rzecz amerykańskiego dewelopera w zakresie wynajmu i zarządzania portfelem centrów logistyczno-biurowych obejmujące:
  • przygotowanie i negocjowanie umów z najemcami oraz aneksów do tych umów;
  • przygotowanie i negocjowanie umów z generalnymi wykonawcami w zakresie zarówno rozbudowy istniejących budynków jak i prac wykończeniowych;
  • ustanowienie służebności drogi koniecznej;
  • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • doradztwo na rzecz amerykańskiego dewelopera centrów logistycznych w zakresie specjalistycznej analizy stanu prawnego należących do niego nieruchomości zabudowanych centrami magazynowo-logistycznymi;
 • doradztwo na rzecz międzynarodowego dewelopera logistycznego przy kompleksowej transakcji obejmującej sale and lease back i najmy typu BTS;