Nieruchomości hotelowe

 • doradztwo na rzecz jednego z największych polskich deweloperów przy realizacji projektu wybudowania siedmiu obiektów hotelowych w systemie condo, działających pod markami należącymi do międzynarodowej sieci hotelowej, obejmujące w szczególności:
  • negocjowanie umowy ramowej o współpracy;
  • przygotowanie i negocjowanie wzoru umowy franczyzowej;
  • przygotowanie wzoru umowy dzierżawy;
  • analizowanie i opiniowanie szeregu kwestii prawnych związanych z funkcjonowaniem obiektów hotelowych;
 • doradztwo na rzecz jednej z największych w Polsce grupy spółek świadczących wyspecjalizowane usługi hotelarsko-konferencyjne oraz związane z zarządzaniem obiektami hotelowymi, a także wynajmem powierzchni biurowych obejmujące przygotowanie i negocjowanie umów dzierżawy i umów o zarządzanie obiektów hotelowych;
 • doradztwo na rzecz inwestora przy negocjowaniu umowy o zarządzania i umów z nią powiązanych z jedną z największych na świeci sieci hotelowych;
 • przygotowanie wzoru umowy dzierżawy i wzoru umowy sprzedaży apartamentów w obiekcie condo-hotelowym;
 • reprezentowanie właściciela nieruchomości hotelowej w sprawach związanych z jej funkcjonowaniem, w szczególności przy umowach z operatorem hotelowym, w tym doradztwo „kryzysowe”.