Nieruchomości handlowe

  • doradztwo przy badaniu prawnym i transakcji nabycia trzech centrów handlowych na rzecz belgijskiego funduszu nieruchomości;
  • doradztwo przy transakcji nabycia centrum handlowego na rzecz afrykańskiego funduszu nieruchomości;
  • doradztwo na rzecz jednego z największych deweloperów centrów handlowych w Polsce, w związku z szeregiem kwestii prawnych, w szczególności postępowań administracyjnych związanych z rozbudową jednego z centrów handlowych w Warszawie oraz przygotowaniem wzoru umowy z generalnym wykonawcą;
  • doradztwo na rzecz angielskiego funduszu nieruchomościowego posiadającego sześć centrów handlowych w Polsce, w związku z szeregiem kwestii prawnych, w tym w sporze z jednym z głównych najemców oraz w zakresie rozbudowy jednego z centrów handlowych z portfela obejmujące udział w procedurze dotyczącej przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • doradztwo na rzecz jednego z angielskich funduszy nieruchomościowych,  w związku z bieżącym zarządzaniem portfelem wszystkich pięciu centrów handlowych w Polsce, w tym sporządzanie i negocjowanie umów najmu, prowadzeniem sporów z najemcami;
  • doradztwo na rzecz niemieckiego funduszu nieruchomości w związku z rozbudową jednego z największych centrów handlowych w Polsce, w szczególności przy zawieraniu umów o zarządzanie projektem i umów budowlanych;
  • doradztwo przy transakcji JV dotyczącej budowy centrum handlowego w północnej Polsce;
  • doradztwo przy transakcjach zbycia czterech zabudowanych nieruchomości handlowych (w pełni wynajęte centra handlowe) działając na rzecz angielskiego funduszu nieruchomościowego;
  • doradztwo na rzecz jednego z niemieckich funduszy nieruchomościowych w postepowaniu dotyczącym uznania aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieuzasadnioną.