Nieruchomości biurowe

 • bieżąca obsługa prawna trzech niemieckich funduszy w zakresie wynajmu oraz zarządzania ich portfelami budynków biurowych;
 • doradztwo na rzecz brytyjskiego dewelopera  przy komercjalizacji kompleksu budynków biurowych w Krakowie;
 • doradztwo na rzecz jednego z największych deweloperów przy komercjalizacji kompleksu budynków biurowych w Warszawie;
 • doradztwo na rzecz amerykańskiego dewelopera w zakresie wynajmu i zarządzania budynkami biurowymi.
Dla powyższych podmiotów świadczyliśmy między innymi następujące usługi:
 • przygotowanie i negocjowanie umów najmu oraz innych umów z najemcami (ugody, umowy dotyczące adaptacji pomieszczeń, wynagrodzeń za zawarcie i przedłużenie umów najmu);
 • przygotowanie i negocjowanie umów z wykonawcami prac budowlanych i projektantami;
 • przygotowanie i negocjowanie umów z zarządcami nieruchomości i dostawcami usług;
 • przygotowywanie wzorów powyższych umów;
 • prowadzenie sporów z najemcami, wykonawcami prac budowlanych;
 • prowadzenie postępowań dotyczących użytkowania wieczystego oraz opłat z tego tytułu;
 • prowadzenie postępowań dotyczących roszczeń restytucyjnych.
 • doradztwo przy transakcjach najmu, po stronie najemcy, działając między innymi na rzecz:
  • jednej z największych firm w Polsce świadczącej usługi telewizji kablowej i internetowe;
  • jednej z największych światowych linii lotniczych;
  • jednej z polskich firm świadczących usługi sprzedaży grupowej;
  • jednego z międzynarodowych brokerów ubezpieczeniowych;
  • jednej z największych, międzynarodowych firm emitujących i produkujących programy telewizyjne;
 • doradztwo na rzecz niemieckiego i brytyjskiego funduszu nieruchomościowego przy sprzedaży budynków biurowych;
 • obsługa niemieckiego funduszu nieruchomościowego w zakresie modernizacji budynku biurowego w centrum Warszawy obejmująca kontrakty budowlane, porozumienia z sąsiadami, postępowania administracyjne;
 • obsługa szeregu międzynarodowych deweloperów biurowych w zakresie negocjowania kontraktów budowlanych dotyczących budowy i modernizacji budynków biurowych;
 • reprezentowanie niemieckiego funduszu nieruchomościowego w sporze z deweloperem/generalnym wykonawcą dotyczącym wad budynku;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących roszczeń z tzw. dekretu warszawskiego dotyczących budynków biurowych;
 • badanie stanu prawnego nieruchomości – przygotowanie budynków do sprzedaży.