Natalia Stępińska

Natalia Stępińska jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister 2020 r.) oraz dziennikarstwa i medioznawstwa na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 r. została wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w kancelariach jak i działach prawnych spółek.


T: +48 378 13 47
E: nstepinska@dppa.eu