Ewa Olszewska

Ewa Olszewska jest radcą prawnym, associate w DPPA Legal. Do jej głównych obszarów specjalizacji należy prawo cywilne, w tym głównie prawo nieruchomości. Ewa Olszewska świadczy doradztwo prawne z zakresu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi (w szczególności wynajmu), a ponadto zajmuje się sporządzaniem analiz prawnych (due diligence) nieruchomości i doradztwem w zakresie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości.
Ewa Olszewska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister 2016 r.), jest także absolwentką Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Anglistyki). W 2020 r. została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie. Usługi prawne świadczy w językach polskim i angielskim.

T: +48 22 378 17 67
E: eolszewska@dppa.eu