Ewa Kaliszek

Ewa Kaliszek jest aplikantem radcowskim i prawnikiem w DPPA Legal. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister 2016 r.), jest także absolwentką Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Anglistyki). W 2016 r. została wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez OIRP w Warszawie.

T: +48 22 378 17 67
E: ekaliszek@dppa.eu