Doświadczenie

 • bieżąca obsługa prawna trzech niemieckich funduszy w zakresie wynajmu oraz zarządzania ich portfelami budynków biurowych;
 • doradztwo na rzecz brytyjskiego dewelopera  przy komercjalizacji kompleksu budynków biurowych w Krakowie;
 • doradztwo na rzecz jednego z największych deweloperów przy komercjalizacji kompleksu budynków biurowych w Warszawie;
 • doradztwo na rzecz amerykańskiego dewelopera w zakresie wynajmu i zarządzania budynkami biurowymi.
Dla powyższych podmiotów świadczyliśmy między innymi następujące usługi:
 • przygotowanie i negocjowanie umów najmu oraz innych umów z najemcami (ugody, umowy dotyczące adaptacji pomieszczeń...
 • doradztwo przy badaniu prawnym i transakcji nabycia trzech centrów handlowych na rzecz belgijskiego funduszu nieruchomości;
 • doradztwo przy transakcji nabycia centrum handlowego na rzecz afrykańskiego funduszu nieruchomości;
 • doradztwo na rzecz jednego z największych deweloperów centrów handlowych w Polsce, w związku z szeregiem kwestii prawnych, w szczególności postępowań administracyjnych związanych z rozbudową jednego z centrów handlowych w Warszawie oraz przygotowaniem wzoru umowy z generalnym wykonawcą;
 • doradztwo na rzecz angielskiego funduszu nieruchomościowego posiadającego sześć centrów handlowych w Polsce, w związku z szeregiem kwestii...
 • doradztwo na rzecz jednego z największych polskich deweloperów przy realizacji projektu wybudowania siedmiu obiektów hotelowych w systemie condo, działających pod markami należącymi do międzynarodowej sieci hotelowej, obejmujące w szczególności:
  • negocjowanie umowy ramowej o współpracy;
  • przygotowanie i negocjowanie wzoru umowy franczyzowej;
  • przygotowanie wzoru umowy dzierżawy;
  • analizowanie i opiniowanie szeregu kwestii prawnych związanych z funkcjonowaniem obiektów hotelowych;
 • doradztwo na rzecz jednej z największych w Polsce grupy spółek świadczących wyspecjalizowane usługi hotelarsko-konferencyjne oraz związane...
 • doradztwo na rzecz amerykańskiego dewelopera w zakresie wynajmu i zarządzania portfelem centrów logistyczno-biurowych obejmujące:
  • przygotowanie i negocjowanie umów z najemcami oraz aneksów do tych umów;
  • przygotowanie i negocjowanie umów z generalnymi wykonawcami w zakresie zarówno rozbudowy istniejących budynków jak i prac wykończeniowych;
  • ustanowienie służebności drogi koniecznej;
  • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • doradztwo na rzecz amerykańskiego dewelopera centrów logistycznych w zakresie specjalistycznej analizy stanu prawnego należących do niego nieruchomości zabudowanych centrami...
 • doradztwo na rzecz rumuńskiego inwestora infrastrukturalnego  w zakresie:
  • przygotowania wzorów umów z podwykonawcami oraz projektantami;
  • kwestii prawnych związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnej w ramach zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie relacji z zamawiającym oraz podwykonawcami; 
 • doradztwo w zakresie realizacji inwestycji drogowej przy udziale jednostek samorządu terytorialnego;