Wiktor Iwański

Wiktor Iwański jest studentem III roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Dotychczas odbywał praktyki w warszawskiej kancelarii Zgórzak i Partnerzy oraz w EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k. w dziale Global Compliance and Reporting.
Interesuje się prawem cywilnym oraz prawem Unii Europejskiej.

T: +48 22 378 17 00
E: wiwanski@dppa.eu