Sebastian Kozłowski

Sebastian Kozłowski jest aplikantem radcowskim III roku. Współpracę z DPPA Legal na stanowisku młodszego prawnika rozpoczął w 2018 r.
Sebastian Kozłowski ukończył prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku. W 2015 roku obronił pracę magisterską w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (studia amerykanistyczne).
W 2017 roku został wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w warszawskich sądach w latach 2014-2017 oraz w kancelariach prawnych.
T: +48 378 13 47
E: skozlowski@dppa.eu