Prawo spółek i prawo handlowe

Aby skutecznie realizować inwestycje nieruchomościowe niezbędne jest stworzenie i utrzymywanie efektywnej struktury korporacyjnej, dostosowanej do modelu biznesowego Klienta. Oferujemy naszym Klientom wsparcie prawne w tym zakresie, niezależnie od formy prawnej, w jakiej prowadzą działalność, począwszy od etapu założycielskiego przez bieżącą obsługę aż do zakończenia działalność, co obejmuje:

  • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych
  • zmiany kapitałów własnych – podwyższenie, obniżenie, umorzenia udziałów, dopłaty
  • umowy wspólników
  • likwidacja
  • przekształcenia spółek