Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości to nasza podstawowa dziedzina praktyki. W jej ramach można wymienić kilka różnych dziedzin prawa. W naszej praktyce umiejętnie łączymy je i dzięki temu dostarczamy naszym Klientom kompleksową usługę prawną. Uważamy, że tylko taka obsługa przedstawia wartość biznesową. Doradzamy naszym Klientom m. in. w następujących aspektach ich działalności:


Bieżące zarządzanie nieruchomościami

Wspieramy naszych Klientów w bieżącym zarządzaniu i funkcjonowaniu nieruchomości komercyjnych. Doradzamy w sprawach:

 • umów najmu, dzierżawy, użyczenia
 • umów dotyczących praw rzeczowych (służebności i użytkowanie)
 • zabezpieczeń na nieruchomościach
 • umów dotyczących infrastruktury
 • umów dotyczących zarządzania nieruchomościami
 • umów franczyzowych dotyczących nieruchomości hotelowych
 • umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • umów współwłaścicieli nieruchomości dotyczących ich zarządzania i użytkowania, w tym quoad usum

Nabywanie i zbywanie nieruchomości

Kompleksowo doradzamy w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, niezabudowanych jak i zabudowanych (nieruchomości komercyjnych – biurowych, handlowych, logistycznych i hotelowych). Przeprowadzamy transakcje typu asset i share deal, transakcje forward purchase, forward funding jak również sale and lease back.

Aktywnie wspieramy Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego:

 • listy intencyjne
 • due diligence
 • umowy sprzedaży (przedwstępne i ostateczne)
 • inne umowy towarzyszące transakcji

Analizy prawne

Prowadzimy badania stanu prawnego nieruchomości, zarówno dla kupujących jak i sprzedających, a także na potrzeby finansowania szeroko pojętych inwestycji nieruchomościowych.