Prawo budowlane i ochrona środowiska

Cykl życia nieruchomości nierozerwalnie związany jest z uzyskiwaniem różnego rodzaju decyzji administracyjnych oraz zawieraniem umów na wykonanie określonych prac budowlanych. Jako kancelaria wyspecjalizowana w obsłudze nieruchomości komercyjnych doradzamy naszym Klientom w zakresie kontraktów budowlanych oraz postępowań administracyjnych, na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Wśród typowych spraw, którymi się zajmujemy można wymienić doradztwo w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę, ich zmian oraz przenoszenia, czy wsparcie prawne w kwestiach dotyczących decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska, w tym pozwoleń wodnoprawnych. W zakresie umów dotyczących procesu budowlanego doradzamy w szczególności przy negocjowaniu i zawieraniu następujących umów:
  • umowy z wykonawcami, w tym z generalnym wykonawcą
  • umowy z projektantami (architektami)
  • umowy o zastępstwo inwestycyjne i zarządzania projektem
  • umowy o nadzór inwestorski
  • umowy z zarządcami dróg
  • umowy z gestorami mediów