Prawo autorskie

Doradzamy naszym Klientom także w kwestiach dotyczących prawa autorskiego przede wszystkim w odniesieniu do projektów architektonicznych. W szczególności przygotowujemy i negocjujemy:
  • umowy zbycia (nabycia) praw autorskich
  • umowy licencyjne