Postępowanie sądowe i arbitrażowe

W ramach kompleksowej obsługi inwestycji nieruchomościowych oferujemy naszym Klientom wsparcie prawne także we wszelkich sprawach spornych, które od czasu do czasu stają się udziałem każdego aktywnego inwestora. Prowadzimy sprawy naszych Klientów i reprezentujemy ich na wszystkich etapach spraw spornych, w szczególności:

  • prowadzimy negocjacje ugodowe
  • planujemy strategię procesową, przygotowujemy pisma procesowe i reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi, we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przygotowujemy pisma i reprezentujemy Klientów w postępowaniach o zabezpieczenie, egzekucyjnych oraz upadłościowych.