Patrik Tarski

Patrik Tarski w 2015 r. uzyskał tytuł magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r. został wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
Przed rozpoczęciem współpracy z DPPA Legal Patrik Tarski zdobywał doświadczenie zawodowe jako współpracownik kilku warszawskich kancelarii prawnych, w szczególności w zakresie praktyki procesowej.
W latach 2017-2018 jako pracownik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zajmował się oceną prawną prawidłowości decyzji administracyjnych regulujących własność i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zastępowaniem Ministra przed sądami administracyjnymi.

T: +48 378 13 86
E: ptarski@dppa.eu