Mateusz Grabarczyk


Mateusz Grabarczyk jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (magisterium 2018 r.). W latach 2016/2017 studiował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Programu Mobilności Studentów MOST.
W trakcie studiów udzielał porad prawnych w pozarządowej organizacji non-profit „Fundacja Academia Iuris”. Przed rozpoczęciem współpracy z DPPA Legal zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej Góralski & Goss Legal, zajmując się głównie sprawami z zakresu prawa nieruchomości.

T: +48 378 17 52
E: mgrabarczyk@dppa.eu