Marta Namielska

Marta Namielska jest studentką Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe przed rozpoczęciem pracy w DPPA Legal zdobywała odbywając praktyki w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.
W DPPA Legal Marta Namielska odpowiada za sprawy administracyjne, codzienną organizację biura oraz wsparcie zespołu prawników od strony asystenckiej.


T: +48 22 378 17 00
E: mnamielska@dppa.eu