Marta Mizerska

Marta Mizerska jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2015 r.). W 2015 r. została również wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w Kancelarii Radcy Prawnego w Olsztynie oraz redakcji portalu internetowego specjalizującego się w publikacjach z zakresu prawa gospodarczego.
T: +48 378 14 01
E: mmizerska@dppa.eu