Marta Mizerska

Marta Mizerska jest aplikantem radcowskim i associate w DPPA. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą: prawo cywilne i administracyjne, w tym prawo nieruchomości, spory sądowe, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne. Marta Mizerska świadczy również bieżące doradztwo prawne w zakresie spraw korporacyjnych klientów oraz zajmuje się sporządzaniem dokumentacji w zakresie najmów powierzchni magazynowych, biurowych i usługowych.
Marta Mizerska jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2015 r.). W 2015 r. została również wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w Kancelarii Radcy Prawnego w Olsztynie oraz redakcji wydawcy periodyków specjalistycznych, portali internetowych oraz Dziennika Gazety Prawnej.
Marta Mizerska świadczy usługi prawne w językach polskim i angielskim.

T: +48 378 14 01
E: mmizerska@dppa.eu