Adrianna Kłoszewska

Adrianna Kłoszewska jest absolwentką Wydziału Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w KPMG Sp. z o.o. między innymi pracując dla Kancelarii D. Dobkowski.
W DPPA Legal Adrianna Kłoszewska jest odpowiedzialna za administrowanie kwestiami finansowymi oraz codzienne wsparcie zespołu prawników od strony asystenckiej.

T: +48 22 378 17 00
E: akloszewska@dppa.eu