Adam Włodarczyk

Adam Włodarczyk jest studentem prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do jego obowiązków należy wspieranie zespołu w czynnościach związanych z funkcjonowaniem kancelarii, co w szczególności obejmuje pomoc merytoryczną, jak i administracyjną. Wcześniej Adam Włodarczyk zdobywał swoje doświadczenie w Kancelarii Załuski & Wspólnicy.

T: +48 22 378 15 67
E: awlodarczyk@dppa.eu